Elcertifikatsamarbete ledde till en utbyggnad av förnybart

Foto: Timothy Tolle

Sedan januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Nu när de första gemensamma siffrorna publiceras står det klart att marknaden under 2012 bidrog med 3,2 TWh el från förnybara energikällor till det gemensamma målet.

Av utbyggnaden 3,2 TWh togs anläggningar i drift för en produktion motsvarande 2,8 TWh i Sverige och 0,4 i Norge.

– Ökningen av förnybar el under 2012 motsvarar 160 000 eluppvärmda villor, eller ungefär 2 procent av elproduktionen i Sverige under samma år, säger Johanna Nilsson vid Energimyndigheten.

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Marknaden bygger på den svenska elcertifikatsmarknaden som har funnits sedan 2003. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med totalt 26,4 TWh i de båda länderna från år 2012 till år 2020. Den gemensamma elcertifikatsmarknaden är ett exempel på samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv.

– Efter det första året i den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge kan vi se att utbyggnaden och ökningen av förnybar el ligger i linje med vad som behövs byggas ut per år för att nå målet 2020. Den gemensamma marknaden fungerar, säger Gustav Ebenå vid Energimyndigheten.

Den gemensamma elcertifikatsmarknaden sträcker sig till och med utgången av 2035.