Eolus Vinds valberedning utsedd

Foto: Nordex

Eolus Vinds valberedning har utsetts. Följande ledamöter ingår: Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB. Johan Unger, utsedd av Bengt Johansson, Anders Dahlvig, utsedd av Hans-Göran Stennert och Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson.