Medvind för Arise

Foto: Arise

Arise hade ett första bra kvartal och elproduktionen blev bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA under andra kvartalet steg från 35 miljoner kronor till 56 miljoner kronor. Under året byggs ytterligare 15 verk som tillsammans kommer generera 86 gigawattimmar.

Enligt pressmeddelandet går utbyggnaderna av Arise parker i södra Sverige enligt plan och kommer successivt stå klara under andra halvåret. Investeringskostnaden uppgår till cirka 4,6 kronor per kilowattimme.