Eons vindkraftverk på plats på Öland

Foto: Eon

I en vid båge står nu 16 vindkraftverk i havet utanför Kårehamn på Öland. Därmed är samtliga möllor på plats.

Med hjälp av den öländska vinden ska verken producera upp emot 180 gigawattimmar el, vilket motsvarar omkring halva Ölands elförbrukning.

- I och med att turbin nummer 16 kom upp ligger vi i fas med vår tidplan, säger Eons projektledare Anders Ljungman och tillägger att parken därmed ska kunna börja producera el under sensommaren, men han skickar med en tydlig brasklapp:

- I stora stycken är det vädret som styr tidplanen när vi bygger till havs och om den senaste tidens vackra väder håller i sig underlättas vårt arbete. Med sämre väder blir det precis tvärtom.

Bygget av parken påbörjade Eon förra året och efter att nu samtliga verk satts på plats återstår att koppla ihop dem med elnätet på land.

- Vi räknar med att kunna avsluta det arbetet under augusti månad, säger Anders Ljungman.

Vindkraftparken i Kårehamn kommer att producera upp emot 180 gigawattimmar förnybar elektricitet varje år. Detta motsvarar hushållsel till cirka 28 000 hem eller omkring halva Ölands elförbrukning. Energin som produceras i Kårehamn kan ersätta fossil energi och på så vis minska utsläppen av koldioxid med cirka 100 000 ton årligen. Denna minskning motsvarar de totala utsläppen från omkring 25 000 bilar under ett år.

Installationerna av de 16 verken utfördes med hjälp av fartyget MPI Discovery.