Vinddagen i Almedalen

Torsdagen den 4 juli under Almedalsveckan var för organisationen Svensk Vindenergi tillsammans med tio av dess medlemsföretag den så kallade Vinddagen.

Dagen bjöd på presentationer, debatter och mingel, där Svensk Vindenergi förmedlade vindkraftens fördelar till politiker, beslutsfattare och allmänhet, samtidigt som de förklarade varför regeringen behöver höja ambitionsnivån och vad Sverige har att vinna på att satsa på storskalig vindkraft.