Sänkt vinst för Eolus Vind

Foto: Morguefile

Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på 7 miljoner kronor för det tredje kvartalet (28,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:29 kronor (1:14).

Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +7,5 miljoner kronor (+5,4). Nettoomsättningen uppgick till 43,1 miljoner kronor (412). Rörelseresultatet blev 18,8 miljoner kronor (54,5), och resultatet före skatt uppgick till 10,6 miljoner kronor (39,7).

Eolus Vind spår att det "med stor sannolikhet kommer att kunna redovisa intäkter och resultat från försäljning av minst 25 verk i fjärde kvartalet".

Det framgår av vd Per Witalissons kommentar till halvårsrapporten. I övrigt nämner han bland annat ett fortsatt stort intresse för vindkraftsinvesteringar från aktiva kommuner och offentliga investerare, och att mycket tid, kraft och resurser ägnas åt rättsprocesser, även om dessa vinns. Att Eolus nettoomsättning minskade till 43,1 från 411,7 miljoner kronor kan hänföras till att intäkterna från projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar minskade till 7,9 miljoner kronor från 425,5 miljoner kronor under jämförelsekvartalet. Det framgår av bolagets resultatanalys längre fram i rapporten.

(Nyhetsbyrån Direkt)