Cameron inviger världens största vindkraftspark

Foto: Siemens

Idag inviger Siemens globala koncernchef Peter Löscher och Storbritanniens premiärminister David Cameron världens största vindkraftspark "London Array" vid Themsens flodmynning. 

Siemens har levererat 175 vindturbiner, nätanslutningen samt flerårigt serviceavtal till offshore vindkraftsparken. Vindkraftsparken genererar 630MW vilket motsvarar förnybar el till 500 000 brittiska hushåll.

Varje vindkraftsverk har en rotordiameter på 120 meter och genererar 3,6 MW vardera.