Avslag för vindkraftspark i Sävar

Foto: sxc.hu

Byggnadsnämnden i Umeå kommun har efter lokaliseringsprövning beslutat att avslå ansökan om en vindkraftspark sydost om Sävar.

Sävar Vind AB har ansökt om lokaliseringsprövning för en medelstor vindkraftspark på max 6 verk, på fastigheten Bodnäs 1:3 med flera. Området ligger cirka 5 kilometer sydost om Sävar. Byggnadsnämnden har efter lokaliseringsprövning beslutat att avslå ansökan.

I tillägg till översiktsplanen, ”Vindkraft i Umeåregionen”, anges tydligt vilka områden som bedöms som lämpliga för etablering av vindkraftverk. Den ansökta ytan ligger utanför föreslagna områden och anses därför som mindre lämplig.