Vindin bygger vindkraftspark i Trattberget

Foto: Morguefile

Vindin AB, som ägs av ett antal energiintensiva företag i Sverige, har tecknat avtal med Siemens om leverans och uppförande av minst 25 vindkraftverk. I avtalet ingår en option på ytterligare fem verk, för beslut senare under 2011.Vindkraftverken kommer att placeras på Trattberget och Skallberget i nordvästra Ångermanland. Effekten är 2,3 MW per verk.– Området blev tidigt inventerat som ett riksintresse för vindkraft. Efter två års vindmätningar och gott samarbete med Örnsköldsviks kommun, lokala intressen, Vilhelmina Södra Sameby och Svenska Kraftnät är vi nu beredda att uppföra vår första vindkraftspark av större format, säger Anders Lyberg, vd i Vindin AB. För projektet kommer Vindin Elnät, ett nybildat dotterbolag till Vindin AB, att uppföra en 220 kV-ledning för anslutning till ett, av Svenska Kraftnät förstärkt, ställverk. Vägar, fundament och ledningsbygge färdigställs under 2011. Leverans och montage av vindkraftverken påbörjas under sommaren 2012 med planerad driftsättning innan årsskiftet 2012/2013.– Vi är stolta och glada över att Vindin valt Siemens som leverantör till deras första riktigt stora vindkraftprojekt. Projektet i Trattberget blir även Siemens största samlade vindkraftspark på land i Sverige och därmed en mycket viktig del i Siemens fortsatta expansionsplaner på den svenska marknaden, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens AB.Projektet är det andra i en rad planerade vindkraftsprojekt. Sedan 2009 driver Vindin en vindkraftspark i Skutskär med fem verk och en produktion om 30 GWh/år.

– Vindin arbetar vidare med utveckling av andra projekt med målsättningen att etablera totalt 1 TWh vindkraftsproduktion per år för användning inom den svenska basindustrin, säger Anders Lyberg.