Vattenfall får tillstånd att bygga i Falkenberg

Foto: Vattenfall

Länsstyrelsen i Halland har gett Vattenfall tillstånd att bygga 12 nya vindkraftverk i Högabjär utanför Falkenberg, Den planerade vindkraftparken kommer att förse drygt 20 000 hushåll med el. I närheten bygger Vattenfall redan Hjuleberg vindkraftpark med 12 vindkraftverk, som tas i drift i slutet på året.

Den 9 juli går överklagandetiden ut och då kan tillståndet vinna lagakraft.

Projektteamet förbereder nu det tekniska förarbetet inför beslut om upphandling som kan tas nästa år.

– En viktig fas för vindkraftprojektet då vi förhandlar med turbintillverkare och övriga underleverantörer, säger Staffan Snis, projektledare för Högabjär.

Efter investeringsbeslut kan bygget sätta igång 2015, med vindkraftparken i full drift till 2016.