Regeringen stödjer inte nya mål för förnybar energi inom EU

Foto: Vestas

Regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål om förnybar energi och energieffektivisering för 2030, utan vill att detta ska utredas vidare. Samtidigt konstaterar regeringen att de bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom EU.

– Det är djupt olyckligt att regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål för förnybar energi. Detta hämmar den förnybara elproduktionen i EU och Sverige, vilket drabbar både klimatet och den industriella tillväxten, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Den 27 mars 2013 presenterade kommissionen sin grönbok om ett klimat- och energiramverk till 2030 som ska staka ut vägen för en ny uppgörelse kring energi- och klimatpolitiken bland EU:s medlemsländer. I regeringens nya faktapromemoria framgår Sveriges position i förhandlingarna om nya klimat- och energimål i EU för 2030. Regeringen noterar kommissionens analys, att de bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom unionen och att utvecklingen av förnybar energi riskerar att bromsa kraftigt efter 2020 om inga nya mål beslutas. Trots detta förslår inte regeringen att det bör sättas nya mål för förnybar energi, utan bara att detta bör analyseras vidare.

– Europa behöver ett nytt bindande förnybarhetsmål både för att garantera utbyggnaden av förnybar energi och för att bidra till målen om minskad klimatpåverkan. Ett förnybarhetsmål kompletterar handeln med utsläppsrätter och sammantaget kan dessa leda till de nödvändiga investeringarna i förnybar elproduktion, säger Mattias Wondollek, elnät och marknad på Svensk Vindenergi.