Brittisk vindpark får tillstånd

Foto: sxc.hu

Brittiska regeringen har givit byggtillstånd för Galloper Wind Farm utanför Suffolk. Parken blir enligt beräkningarna på 504 MW och inkluderar tillhörande infrastruktur vid Sizewell som kommer att ansluta vindkraftparken till elnätet.

De 140 vindkraftverken står klara under 2017 beräknas vindparken komma att ge tillräckligt med el för att driva motsvarande 500 000 bostäder per år. Projektet beräknas kunna generera upp till 27 miljoner dollar i investeringar i Suffolk och skapa cirka 600 arbetstillfällen.