Kabelreparationen startar vid Lillgrund

Foto: Vattenfall

Sedan den 12 maj står Lillgrund vindkraftpark i Öresund stilla. Arbetet med att reparera exportkabeln, som leder elen från vindparken till ställverket på land, är igång.

 – Vårt fokus är att ersätta den skadade delen av kabeln så snart som möjligt och få igång produktionen igen, säger Fredrik Forslund, platschef på Lillgrund. Nu har vi fått grönt ljus från Länsstyrelsen att sätta igång arbetet med att byta ut den skadade delen av exportkabeln.

Om vädret tillåter är planen att kapa den skadade delen av exportkabeln på måndag. Innan den skadade delen av kabeln kan kapas behöver den friläggas från bottensediment och sten genom spolning. Cirka 75 meter av den 7 kilometer långa sjökabeln behöver ersättas.

Vad felet beror på kan fastställas först när den skadade delen av exportkabeln har plockats upp från havsbottnen och kan analyseras.