Stena Renewable ny delägare i Vindkraftsparken Riskebo

Foto: sxc.hu

Vindkraftsparken Riskebo väster om Engelsfors är på väg att bli verklighet. Det rapporterar Södra Dalarnas Tidning. Sju vindkraftsverk ska byggas väster om Engelsfors. Vindkraftsföretaget Stena Renewable har gett sig in i projektet som fått kritik från boende i Engelsfors.

I höst kommer Dala vind och Stena Renewable att fatta ett investeringsbeslut. Först då kommer det stå klart exakt hur stor del av ägandet i vindkraftparken som Stena ska stå för. På frågan om Dala vind på sikt kommer sälja resterande delar av parken svarar vd:n Niklas Lundaahl nej.

– Vi vill vara långsiktiga delägare Riskebo tillsammans med Stena, säger Lundaahl till tidningen. Angående den skugga som kan påverka fastighetsägare så menar Dala vinds vd att utredningen visar att det inte bör uppstå några problem. Om så ändå skulle bli fallet menar företaget att det finns anpassningar att göra.

Dala Vinds vd är nöjd med samarbetet och menar att investeringen i framtiden ska vara lönsam även om elcertifikatet för förnyelsebar energi skulle förändras.