Lagermaterial förlänger livslängden hos vindkraftverk

Typiskt skademönster för vitetsningssprickor under lagermaterialets yta. Foto: NSK

Ett lagermaterial utvecklat av det japanska företaget NSK fördröjer lagerskador i vindkraftverk orsakade av så kallade vitetsningssprickor.

I vindkraftverk kan skador på lagren, i form av vitetsningssprickor, uppstå under lagermaterialets yta. Detta sker när förändringar i materialets mikrostruktur ger upphov till vita strukturer av spröd ferrit, som inte kan stå emot de stora belastningar de utsätts för. Då vitetsningssprickorna sprider sig leder det till skador på ytan av lagermaterialet, som gropfrätning eller flagning.

Forskarna kan än så länge inte helt och hållet förklara varför vitetsningssprickor uppstår, men genom att återskapa vitetsningssprickor i laboratoriet har NSK kunnat utveckla motåtgärder som avsevärt fördröjer uppkomsten av lagerskador till följd av vitetsningssprickor.

En av NSK:s strategier är att använda lagerringar av materialet AWS-TF (Anti-White Structure-Tough), som utvecklats av företaget speciellt för att förebygga uppkomsten av vitetsningssprickor.

I en omfattande serie tester mättes drifttiden hos vanliga lagerringar av stål fram till dess att skador på grund av vitetsningssprickor observerades. Därefter upprepades testserien med lagerringar av materialet AWS-TF. Efter en åtta gånger så lång drifttid som för lagerringarna av stål observerades inga områden med vitetsningssprickor i materialet.