Rabbalshede köper driftsatt vindkraftpark

Foto: Sxc.hu.

Nyligen köpte Rabbalshede Kraft upp vindkraftparken Raftsjöhöjden, som består av fyra vindkraftverk belägna i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Vindkraftverken är av modell Siemens SWT 101 och blev driftsatta år 2012.

- Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet, säger
Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling.
 

- Rabbalshede Kraft kommer att ansvara för förvaltningen av vindpark Raftsjöhöjden, vi ser även möjligheter att växa vår förvaltningsverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utökar vi vår närvaro med verksamhet i norra Sverige, säger
Lars Jacobsson, Operativ Chef.