Vindkraftspark byggs vid Zinkgruvan

Foto: European Energy

Danska European Energy bygger en stor vindpark under namnet Zinkgruvanprojektet. Parken består av 14 vindkraftverk som just nu sätts upp i skogsgränstrakterna mellan Östergötland och Närke.

Zinkgruvanprojektet får en kapacitet på 53,2 MW, tillräckligt för att förse 40 000 hushåll med el.

Möllorna blir 110 meter höga med en rotordiameter på 137 meter.