Eitech bygger transformatorstationer till E.ON

Eitechs kraftingenjörer och tekniker har specialistkompetens inom områden som exempelvis kraftproduktion, transmission, distribution samt kraftförsörjning till basindustrin och järnväg. Bild: Eitech.

E.ON har gett Eitech förtroendet att bygga tre nya transformatorstationer - Hästkullen Norra, Hästkullen Södra samt Björnlandshöjden. Stationerna är alla lokaliserade i Härnösands kommun och byggs med spänningsnivån 130/30 kV för att säkerställa den ökade vindkraftsproduktionen i regionen. Det totala ordervärdet uppgår till dryga 85 miljoner svenska kronor.

Eitechs nya uppdrag avser en totalentreprenad för byggnationen av alla tre stationer. Där omfattningen bland annat rymmer nya 130 kV lednings- och transformatorfack samt nya 30 kV ställverk med tillhörande teknisk utrustning såsom brytare, mättransformatorer och kontrollutrustning. I uppdraget ingår även inkoppling av krafttransformatorer tillhandahållna av beställaren E.ON.

- Vi har verkligen vind i snurrorna med hög aktivitet i våra pågående uppdrag. Samtidigt gläds vi åt marknadens starka efterfrågan av vår tekniska kompetens och projekterfarenhet inom kraftproduktion, transmission och distribution, säger Roland Karlsson, enhetschef för Eitechs kraftverksamhet i Sundsvall.