Ny storsatsning ska göra Västsverige världsledande på hållbar industri

Bild: Johanneberg Science Park.

Vinnova har beviljat västsvenska Kemi- och Materialklustret 51 miljoner kronor för en tioårig satsning på en klimatomställning inom västsvensk industri. Visionen är att gå från att vara en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror.

Satsningen förväntas leda till att mängden koldioxidutsläpp halveras, att det skapas upp till 500 nya arbetstillfällen och ett 10-tal nya företag inom grön kemi i regionen.

- Det är glädjande att Vinnova väljer att satsa på utveckling och omställning inom denna sektor tillsammans med oss, säger Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden VGR.

Konkret innebär satsningen att man ska kraftsamla kring bland annat att etablera ett returraffinaderi för återvinning av plast och en produktionsanläggning baserad på förnybar råvara, förbättra användningen av skogsråvara och öka resurseffektivitet med hjälp av digitalisering.

- Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustrikluster. Att vi har flertalet stora aktörer bakom oss gör att vi har goda möjligheter att lyckas skapa en reell förändring inom de kommande 10 åren samtidigt som vi behåller konkurrenskraft och långsiktig tillväxt i regionen, säger Caroline Löfgren, från Johanneberg Science Park, som kommer att leda projektet tillsammans med RISE.

Satsningen, kallad Klimatledande Processindustri, blev en av vinnarna i Vinnovas tävling Vinnväxt, där regionala innovationsinitiativ kan få långsiktig finansiering fokuserade på tillväxtområden som har förutsättningar att nå internationell framgång. Den har en total budget på 116 miljoner kronor och drivs av Johanneberg Science Park och RISE i nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Satsningen involverar hela Västsvenska Kemi- och Materialklustret med ett 40-tal medlemmar från akademi, industri och offentlig sektor som alla har omställningen till fossiloberoende och en cirkulär samhällsekonomi högt upp på sina agendor.  

- Vi är glada över att tillsammans med Johanneberg Science Park få förtroende från Vinnova, Västra Götalandsregionen och övriga parter att leda denna satsning. Detta är väl i linje med vårt uppdrag att stärka näringslivets konkurrenskraft och bidra till hållbar omställning. Utmaningarna kommer engagera vår kompetens inom digitalisering, processteknik, återvinning, förnybara råvaror och ställa krav på stor tvärdisciplinär förmåga, säger Markus Norström på RISE.

En viktig nyckel till framgång är att man har med sig de stora kemiföretagen i Stenungsund Aga, Borealis, Inovyn, Nouryon och Perstorp som utgör Sveriges största kemiindustrikluster, Södra som är en av världens största massaproducenter, Siemens, som ett globalt teknikföretag samt stora återvinnings- och energiaktörer som Stena, Renova, Preem och Göteborg Energi. Initiativet har även starkt stöd inom akademi och institut med aktörer som Chalmers, Högskolan i Borås, RISE, IVL och Chalmers Industriteknik.

Medlemmar i Västsvenska Kemi- och Materialklustret:

 Adven, AGA, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Confidere, COWI, EcoBiz, Gladium, Göteborg Energi, Hansson & Friborg, Hogia, Högskolan i Borås, INOVYN, IVL, Johanneberg Science Park, Liquid Wind, Lysekils kommun, Neste Engineering Solutions, Norton Holdings, Nouryon, Perstorp, Preem, Profu, Renova, RISE, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena, Stenungsunds kommun, Swedegas, SWEREA, Södra, Västra Götalandsregionen.