Nya tyska ledare - ny energipolitik?

Fr. vänster: Kramp-Karrenbauer, Spahn och Merz är möjliga kandidater till CDU:s ordförandepost efter Angela Merkel, och senare som som tysk kansler. OBS, klicka på krysset så blir bilden större. Foton - CDU / Chaperon, BMG, Michael Lucan.

Angela Merkel, som nyligen gav upp sin post som CDU:s partiordförande kallades för "klimatkansler" på grund av hennes långvariga internationella engagemang för utsläppsminskningar.

Flera nya CDU- kandidater har vid skrivande stund meddelat intresse för att ta över ordförandeposten i partiet. Den som blir vald kan en dag också bli Tyskland nästa förbundskansler och kan staka ut riktlinjerna för framtidens energipolitik.

Det var Angela Merkel som efter katastrofen i Fukushima mer eller mindre spontant beslutade att tidigarelägga stängningen av Tysklands kärnkraftverk. Men hur ligger det till med Energiewende idag?

- Utfasningen av kärnkraften och utbyggnaden av framför allt vindkraften går på det stora hela enligt plan. I andra delar av det tyska omställningsarbetet är det lite motigare, säger Anne Geitmann, senior projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren, som arbetar som konsult för etableringsfrågor åt svenska och tyska företag.

– Energiförbrukningen sjunker inte och koldioxidutsläppen rent av ökar, inte minst på grund av att en stor andel av elen produceras med brunkol. För att inte tala om transport- och värmesektorn där det fortfarande finns stor besparingspotential, konstaterar Anne Geitmann.

Flera kandidater

Merkels nästkommande gradvisa avgång kastar ytterligare tvivel över hållfastheten i hennes koalitionsregering inför kommande svåra politiska debatter om utfasning av kärn- och kolenergi och om en ny klimatskyddslag.

Hennes beslut ses också som ytterligare försvagning av den internationella koalitionen som gjorde 2015-års klimatavtal möjligt i Paris.

Många undrar om Merkel fortfarande kan eller vill driva fram viktiga energi- och klimatpolitiska beslut. Många kritiker anser att hennes halsstarriga energipolitik har genererat ett högt pris genom stängning av kärnkraftverk och användning av mer kol.

Nya ansikten

Flera nya CDU- kandidater har meddelat intresse för att ta över ordförandeposten i partiet. En av dem kommer av allt att döma också att senare bli vald till CDU:s kanslerskandidat inför förbundsdagsvalet 2021.

Endast en av kandidaterna förväntas vilja fortsätta Angela Merkels energipolitik, men denna profetia gäller knappast alla tre.

Den hittills enda anmälda kvinnliga kandidaten till ordförandeposten är CDU:s generalsekreterare, med det knappt uttalbara namnet, Annegret Kramp-Karrenbauer, som för närvarande är ansvarig för skapandet av ett nytt grundläggande politiskt program för CDU. Programmet ska vara klart senast 2020.

Av alla potentiella kandidater kommer hon sannolikt att fortsätta det som många ser som Merkels relativt liberala politiska riktning. Med Kramp-Karrenbauer kommer den nuvarande energipolitiken knappast att ändras i någon större utsträckning. Tidigare i år sade hon i en intervju:

- Jag betraktar mig som konservativ i socio-politiska termer, men jag har alltid varit en kärnkraftsmotståndare. "

Under koalitionsförhandlingarna efter senaste förbundsdagsvalet sade den andra av kandidaterna, den nuvarande hälsovårdsministern, Jens Spahn till den offentliga tv-sändaren MDR, att trots att hans parti strävar efter att nå klimatmålen måste försörjningssäkerheten garanteras i första hand.

- Det är ingen idé att stänga ned kolkraftverk i Tyskland och sedan importera koleldad el från Polen eller kärnkraft från Frankrike, konstaterade Spahn.

Mot höga energipriser

Den tredje kandidaten, Friedrich Mertz, kan bli den som ställer den nuvarande tyska energipolitiken ifråga. Han har förespråkat åtgärder som skyddar tysk industri från landets relativt höga energikostnader.

Merz var en av de 40 offentliga personerna som 2010 undertecknade en petition med rubriken "Energipolitisk dialog", som rekommenderade att kärnkraft och kolkraft skulle fortsätta att vara nödvändiga energiformer för Tyskland. Dessutom behöver förnybara energikällor andra starka och flexibla partners:

- En sådan energimix inkluderar även toppmoderna koleldade kraftverk och kärnkraftverk, vilket gör det möjligt för oss att uppnå våra ambitiösa reduceringsmål ifråga om CO₂-utsläpp betydligt snabbare och framför allt mycket billigare än om de befintliga anläggningarna skulle stängas för tidigt.

 Friedrich Merz har varnat för en alltför brådstörtad energiomställning. I en 2011 års utgåva av tidskriften Die Zeit kritiserade han hastigheten med vilken Merkels regering beslutade om att stänga av flera kärnreaktorer efter Fukushima-katastrofen.

Det kommer att visa sig om Friedrich Merz är den personlighet som Tyskland behöver under nuvarande förhållanden. Efter att han tvingades lämna CDU:s ledning under 2000-talet arbetade han länge inom den internationella banksektorn bland annat som konsult.

Kommer Mertz att kunna stiga upp ur askan som fågel Fenix och ge det splittrade tyska samhället nytt ljus och en ny energipolitik? Kommer han att få möjlighet att göra CDU till ett mittenparti igen? Beslutet om detta fattas av CDU:s partikongress i december.

Markku Björkman