Komplett elektrifiering av Brännlidens vindkraftsnät

Brännliden. Bild: OX2.

Nyligen tilldelade OX2 Lapplands Elnät i uppdrag att elektrifiera parknätet för totalt tio vindkraftverk i den nya vindkraftsparken Brännliden i Skellefteå kommun. Uppdraget betyder att Lapplands Elnät i förstärkt medvind fortsätter sin expansion med en planerad nyetablering i Västerbotten med fler kvalificerade medarbetare. 

Projektet startar upp under oktober 2018 och driftsättning är planerad hösten 2019.

 

Detta är ett historiskt projekt för Lapplands Elnät. Det är första gången som man vinner ett helhetsprojekt för en komplett elektrifiering av ett vindkraftsnät. Man kommer förlägga kabel och koppla samman parknätet hela vägen från vindkraftturbinerna ut till det angränsande elnätet. I kontraktet ingår även nybyggnation av ett 130 kV utomhusställverk inklusive transformator.

– Kontraktet är ytterligare ett steg i vår affärsstrategi att inte bara utöka vårt geografiska arbetsområde utan att också kunna både bredda och ytterligare vässa vårt vindkraftserbjudande, menar en uppenbart nöjd Stefan Helmvall som är vd på Lapplands Elnät.