Marguerite köper Brännliden av OX2

Foto: sxc.hu

Den europeiske investeringsfonden för alternativa investeringar, Marguerite, har tecknat ett avtal med vindkraftsutvecklaren OX2 om att förvärva 100 procent av en landbaserad vindpark med tio vindkraftverk i Brännliden, Skellefteå kommun.

Byggnationen startar omgående och parken beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2019 eller tidigt 2020. Därefter förväntas parken producera i genomsnitt cirka 160 GWh per år.

- Den här investeringen är i linje med vår strategi inom förnybar energi där fokus är projekt med begränsade subventioner och konkurrenskraftig LCOE*. Vi på Marguerite ser med spänning fram emot vårt framtida samarbete med OX2, säger William Pierson, partner på Marguerite.

- Brännliden erbjuder mycket goda vindresurser med en medelvind på över 8 m/s vid turbinernas navhöjd vilket gör projektet till ett av de bästa landbaserade vindlägena i Norden. Projektutvecklingen initierades 2013 och vi ser nu fram emot byggstart, säger Christoffer Brandorf, transaktionsdirektör på OX2 Wind.

OX2 har totalentreprenadansvar under byggnationen och kommer därefter även ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av parken. Turbinleverantör är Vestas som kommer att ansvara för drift och underhåll enligt ett 25-årigt serviceavtal. Valda turbiner är av modellen Vestas V136 4.2MW.

OX2 bygger för närvarande ca 800 MW i Norden varav 660 MW i Sverige.