Världssjöfartens dag firades i Stockholm

Årets Världssjöfartens dag firades  över hela världen igår och har i år temat "IMO 70: Our heritage - Better Shipping for a Better Future".

- Jag kan inte nog understryka vikten av sjöfartssektorn för världen. Det är inte bara så att sektorn transporterar 90 % av all världens handel, den sysselsätter också över 2,3 miljoner människor inom EU och bidrar starkt till Europas ekonomi. Världssjöfartens dag är en viktig dag för att påminna oss om vikten av globalt samarbete inom FN och i vårt fall IMO. Den svenska sjöfartssektorn har där en viktig del i det framtida arbetet för att driva på mot en alltmer hållbar sjöfart globalt, säger Pia Berglund, vice VD, Svensk Sjöfart.

I Sverige firas Världssjöfartens dag i Stockholm med Maritimt Forum som huvudarrangör och Svensk Sjöfart, Näringsdepartementet, Sjöräddningssällskapet och Transportstyrelsen som medarrangörer. Maritimt Forums VD ser fram emot firandet och understryker vikten av sjöfarten i Sverige och världen.

- Att vi samlas här idag och uppmärksammar IMO som för övrigt fyller 70 år, firar detta och lyfter goda insatser till sjöss, är både roligt och framförallt viktigt. Sjöfarten gör fantastisk nytta genom att effektiva godstransporter. Besöksnäringens statistik växer från år till år och vi ser en medveten ökning resenärer som väljer sjöfarten. Med det sagt ger sjöfarten positiva resultat för ökad sysselsättning för hela Sverige, säger Joachim Glassell, vd, Maritimt Forum.

Under firandet talar Göran Söderdahl från Wallenius Marine, Helen Ågren, Sveriges Havs- och vattenambassadör, och Marina Angsell, internationell samordnare på Transportstyrelsen.