Arise säljer vindkraftpark till BlackRock

Bild: Dala Vind AB.

Arise offentliggör förvärv med efterföljande avyttring av en vindkraftpark om 37 MW till en fond förvaltad av BlackRock.

Arise har utnyttjat sin rätt att förvärva Enviksbergets vindkraftpark om cirka 37 MW, från Dala Vind AB. Därefter har man ingått avtal med en fond förvaltad av BlackRock, världens största kapitalförvaltare, om avyttring av projektet.

Bolaget har ansvarat för slutlig utveckling, design och upphandling för projektet, samt säkrat en investerare. Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv resultateffekt på cirka 40 miljoner kronor totalt under åren 2018 och 2019. 

Arise kommer att leda byggnationen och även förvalta projektet för BlackRocks räkning efter driftsättning, genom ett byggnations- och förvaltningsavtal.

Siemens ska leverera nio vindkraftverk DD142 om 4,1 MW. Byggnationen av projektet påbörjas i september i år och vindkraftparken beräknas tas i drift i slutet av 2019.

- Vi är väldigt nöjda med att återigen samarbeta med BlackRock. Det här är den tredje affären med BlackRock och nu förvaltar vi vindkraftparker på omkring 330 MW i Sverige och Norge för BlackRocks räkning. Det här är en affär som ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltningstjänster, äger Daniel Johansson, VD, Arise.

- Affären visar på BlackRocks fortsatta inriktning på investeringar inom förnybar energi, ett område där företaget nu har ett kapital värt över 5 miljarder dollar att förvalta. Vi har investerat i över 250 vind- och solprojekt över hela världen med en total kapacitet om nära 5 GW, säger Rory O’Connor, verkställande direktör och chef för förnybar energi för Europa på BlackRock.