Vindkraftverket Big Glenn tas ned

Fotograf: Göteborg Energi.

Snart påbörjar Göteborg Energi och leverantören General Electric arbetet med nedmonteringen av det stora vindkraftverket Big Glenn i Göteborgs hamn. Big Glenn har varit i drift sedan 2012 och har under sin livstid producerat totalt 45 miljoner kWh förnybar el.

Anledningen till att Big Glenn tas ned är att verket inte fungerar som det ska. Efter upprepade serviceinsatser har driftsfunktionen inte blivit bättre och Göteborg Energi har därför kommit överens med leverantören att ta ner vindkraftverket.

Att företaget tar ner och inte ersätter Big Glenn och övriga mindre vindkraftverk i hamninloppet beror också på markrättigheterna. Göteborg Energi har fram till nu arrenderat marken men kommer inte att kunna göra det framöver då markägaren planerar annan verksamhet i området.

- Vi har för närvarande inga planer på nya vindkraftverk i Göteborg men satsar på förnybar elproduktion bland annat genom att bygga Sveriges hittills största solcellspark vid Säve flygplats. Vi planerar också för ny biokraftvärme som ger både förnybar el och fjärrvärme, skriver Göteborg Energi.