Nytt sätt att ta bort is utan ström eller kemikalier

Vattendroppe som fryser (överst) och tinar (i mitten och underst) på en yta med den nya beläggningen. Foto: MIT/Varanasi Research Group

Forskare har hittat ett sätt att förhindra nedisning av vindkraftverk, såväl som kraftledningar, flygplan och andra ytor, med hjälp av en speciell beläggning och solljus, utan att det krävs uppvärmning eller starka kemikalier.

Nedisning av exempelvis vindkraftverk kan leda till allt från försämrad prestanda till katastrofala fel, men för att förhindra nedisningen krävs det vanligtvis strömslukande uppvärmningssystem eller miljöfarliga kemikalier. Nu har forskare vid amerikanska Massachusetts Institute of Technology tagit fram ett helt passivt, soldrivet system för att motverka nedisning.

Det nya systemet är förvånansvärt enkelt och bygger på ett material i tre lager som kan appliceras eller till och med sprayas på en yta. Materialets tre lager samlar sedan in strålning från solen, omvandlar den till värme och sprider ut värmen så att isen smälter även där ytan inte utsätts för direkt solljus.

Forskarna upptäckte att det inte är nödvändigt att smälta all is som bildas. Det räcker att isen smälter tillräckligt mycket för att det ska bildas ett tunt skikt av vatten mellan isen och ytan, vilket gör ytan hal nog för att isen ska glida av.