Projektet noICE får EU-stöd om 1,9 miljoner Euro

Vindkraftindustrin har problem med atmosfärisk nedisning. Foto: Markus Nordin.

Nordic Icing Center of Expertise får EU-stöd med 1,9 miljoner euro från Interreg Botnia-Atlantica för projektet noICE, som verkar för att ta fram bättre metoder mot nedisning, ett problem för många industrier och verksamheter. Forskare inom datavetenskap och matematik vid Umeå universitet deltar i projektet.

Centrets arbete består i att motarbeta problem med atmosfärisk nedisning, något som bland annat vindkraftsindustrin i Norden är utsatt för. Det kalla klimatet ger unika väderförhållanden som kan leda till nedisning av vindkraftverk. Resultatet är minskad energiproduktion för företagen.

Projektet kommer att ge näringsliv och industrier i regionen kunskap om teknologier mot nedisning. Ett brett kommunikationsnätverk ska byggas mellan organisationer och företag som berörs av nedisningsproblem. Genom dessa nätverk ska industrin kunna ge återkoppling kring problem med nedisning.

Umeå universitet medverkar i projektet genom Institutionen för datavetenskap och Institutionen för matematik och matematisk statistik. Yrkeshögskolan Novia i Vasa koordinerar satsningen.

Medfinansiärer är Region Västerbotten, Österbottens Förbund, Umeå universitet, Yrkeshögskolan Novia, Luleå Tekniska Högskola, Vasa universitet och Tammerfors tekniska universitet.

Stödet gäller projektkostnader för perioden 2018 – 2021.