Förbättrat vindkraftsstöd till lokalt företagande

Foto: Vattenfall

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Nu inleds ett samarbete med Garantia för att förbättra stödet till lokalt företagande. 

Efter några års samtal med branschorganet Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka.

Föreningsstödet ska fortsatt finnas kvar, men till en mindre del än tidigare. Det lokala näringslivet kommer nu också få möjlighet att ta del av SLU. Företagsdelen kommer att aktiveras redan under bygget av vindkraftsparken, för att vara till nytta så fort som möjligt, istället för att vänta till att anläggningarna tas i drift. 

Den stora förändringen kommer genom ett samarbete med Garantia, ett bolag som kan växla upp stödet genom att, i kombination med SLU, stötta lokala företag med kapital. Samarbetet med Garantia innebär stöd och affärsutveckling för små- och medelstora företag i närområdet. Detta blir också ett komplement då den här typen av samarbeten saknas idag.

Genom samarbetet kan ännu större värde skapas av stödet, ett värde som blir uthålligt över tid. Kapitalet från vindkraftsfonden kommer att återanvändas och nya företag med kapitalbehov kan tillkomma.