Kommun stoppar vindkraftprojekt

Foto: Pexels.

Kommunen sade nej till avsevärt högre vindkraftverk - och får rätt av högsta juridiska instans, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.

2010 fick Statkraft Sverige Vind tillstånd att bygga 115 meter höga vindkraftverk i Strömsund. Senare ville bolaget ändra tillståndet och bygga 220 meter höga verk i stället. Kommunen sade nej, men Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen i Östersund gav bolaget rätt till ändringen.

Strömsund överklagade till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domstolen slår i en vägledande dom fast att kommunen måste tillstyrka ändringarna, annars gäller det kommunala vetot.
Företrädare för Statkraft Sverige Vind vill inte uttala sig om domen innan man hunnit analysera den, uppger SVT Nyheter.

(TT)