Till Salu: Andelar i vindkraftparkerna  NVA  och  Stugyl  på Näsudden, Gotland

Annons
Bra investeringsobjekt!

Till Salu: Andelar i vindkraftparkerna  NVA  och  Stugyl  på Näsudden, Gotland

1 639 (6,97%)  Andelar  i  Stugyls  9 st  VESTAS  3-MW-verk m. 5-års snittårsproduktion  79 500 000 kWh.

20 743 (6,79%) Andelar i  NVA:s  10 st  VESTAS  3-MW-verk m. 5-års snittårsproduktion  82 000 000 kWh.

Båda parkerna är sedan drygt 6 år i drift.

20 års servicegaranti.

 

För mer information: 

Tel.:  073 - 377 74 30    och  070 - 607 45 47