Strängare miljökrav pressar upp elpriset i Sverige och Europa

Allt strängare miljökrav bidrar till att elpriset pressa upp i Sverige och Europa. Priser på utsläppsrätter och ursprungsgarantier stiger. EU har reformerat systemet för handel med utsläppsrätter och tidigare motsträviga länder som Polen, Bulgarien och Rumänien är nu med på tåget.

- På samma sätt som kärnkraften i Tyskland blev politiskt ohållbar efter Fukushima så kommer opinionen för åtgärder mot klimatförändringarna bereda vägen för betydligt fler och snabbare reformer än vad vi hittills sett. Politiken och opinionen kommer väga mycket tyngre än ekonomiska argument och priset på energi kommer att stiga, säger Arne Bergvik koncernanalytiker vid Jämtkraft.

Samtidigt blir också frågan hur elen produceras allt viktigare när klimatmedvetenheten växer sig större hos väljare och kunder. Fler än varannan svensk är oroad över klimatförändringarna.

- Viljan att ställa om energisystemet till ännu mer förnybar energi medför också kostnader. Elproduktion från sol, vind och vatten är väderberoende vilket bidrar till större prisvariationer i framtiden. Vi kommer att få vänja oss vid ett högre elpris och högre kostnader för utsläppsrätter i Europa. Det här är en verklighet vi måste hantera men för kunderna finns det strategier för att minska sin utsatthet och säkra sig för stora prisvariationer, säger Arne Bergvik, koncernanalytiker vid Jämtkraft.

Utsläppsrätter, Elcertifikat och Ursprungsgarantier
Utsläppsrätter
Beslutsamheten att göra det dyrare att släppa ut koldioxid blir allt större i Europa. Efter mer än två år av segdragna förhandlingar röstade EU-rådet i slutet av februari slutligen för reformer av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Priset på utsläppsrätter steg till över 13 euro per ton koldioxid och har mer än dubblats på ett år.

- Det finns ett växande reformutrymme. Vi kommer se fler exempel likt det tyska förbudet av dieselbilar. Domen i tyska Leipzig i februari ger enskilda städer rätt att förbjuda äldre dieselbilar i olika områden, vilket fick konsekvenser långt utanför Tyskland. Det tog inte lång tid innan Sveriges regering beslutade om ett liknande system med miljözoner, säger Arne Bergvik.

Han menar att regionala och nationella beslut kommer att fortsätta förekomma internationell lagstiftning ifall den sistnämnda inte håller tillräckligt hög reformtakt.

- Vi har redan sett ett prisgolv på koldioxidutsläpp införas i Storbritannien och liknande nationella initiativ diskuteras i andra europeiska länder, bland annat i Nederländerna, säger Arne Bergvik.

Elcertifikat
Efter det kraftiga prisfallet i början av 2017 har spotmarknaden för elcertifikat stigit. Efterfrågan på elcertifikat har skjutit i höjden och från att bottnat på 45 kronor i mitten av januari handlades elcertifikatpriset strax under 100 kronor i slutet av mars.

Ursprungsgarantier
De senaste åren har priset drivits upp av en stigande efterfrågan av ursprungsgarantier. Spotpriset för garantier för vattenkraft låg i mitten av mars på över 7 kronor för varje megawattimme producerad el. Det är mer än en fördubbling sedan november och en stark utveckling från nivån 1 krona 2015.