Revolutionerande batteri närmar sig

Ett avancerat flödesbatteri med väte och brom skulle kunna göra förnybar vindkraft mer lönsam. Foto: Trung Van Nguyen

Ny forskning kommer allt närmare att utveckla ett kommersiellt flödesbatteri med väte och brom, vilket är en avancerad batteridesign i industriell skala som befunnit sig på ritbordet sedan 1960-talet.

Ett av vindkraftens problem är hur den energi som produceras då det blåser men förbrukningen är låg ska kunna lagras på ett effektivt och billigt sätt.

- Vi får mycket vind på natten, mer än på dagen, men elförbrukningen är lägre på natten. Om vi kunde lagra detta överskott på natten och sälja eller leverera det på dagen då förbrukningen är som högst skulle vindkraftsägare kunna tjäna mer pengar och utnyttja sin investering bättre. Samtidigt skulle man använda mer vindkraft och minska behovet av fossila bränslen, säger professor Trung Van Nguyen vid University of Kansas i USA.

Sedan 2010 har Trung Van Nguyen lett forskning för att utveckla ett flödesbatteri med väte och brom. Detta är en avancerad batteridesign i industriell skala som ingenjörer strävat efter att utveckla sedan 1960-talet och som skulle kunna användas för att lagra energi från vindkraftsparker.

Trung Van Nguyens arbete har resulterat i flera genombrott. Bland annat har hans team tagit fram en mer effektiv kolelektrod med större ytarea genom att odla kolnanotuber direkt på kolfibrerna i en porös elektrod.

Det främsta hinder som återstår innan ett batteri av det här slaget kan marknadsföras är att ta fram en effektiv katalysator som accelererar reaktionerna på batteriets vätesida och samtidigt kan överleva i den extremt frätande miljön. Nu tror Trung Van Nguyen emellertid att de är nära en lösning, tack vare att de hittat ett sätt att öka ytarean hos en katalysator av rodiumsulfid.