ABB's mikronät stöder Jamaicas övergång till förnybara energikällor

Fotograf: © Jamaica Public Service Company (JPS).

ABB ska tillhandahålla ett ABB Ability™ baserat mikronät och lagringssystem för att bidra till att integrera förnybar sol- och vindenergi i strömförsörjningen på den karibiska ön Jamaica, vilket minskar behovet av fossila bränslen och sänker koldioxidutsläppen. 

- Detta är ett av de viktigaste projekten för Jamaica Public Service Company Ltd (JPS) i år och projektet kommer att stå modell för andra länder i Karibien och på andra ställen, säger Emanuel DaRosa, koncernchef och CEO för JPS.

- Tekniken kommer att göra det möjligt för oss att utnyttja rena förnybara energikällor i vår energimix samtidigt som vi säkerställer stabiliteten i elnätet och ger konsumenterna tillförlitlig strömförsörjning.

Jamaica ligger cirka 145 km sydost om Kuba och öns hotell, restauranger och bostäder förlitar sig framför allt på importerat fossilt bränsle, något som är dyrt och är utsatt för stora prisfluktuationer. Jamaica är en populär turistdestination så befolkningen på tre miljoner växer ytterligare med två miljoner besökare under högsäsong varje år.

Som del av ett ambitiöst initiativ att integrera mer förnybara energikällor i energimixen har JPS införlivat cirka 160 MW förnybar energi i elnätet, vilket står för ungefär en fjärdedel av den totala kraftproduktionskapaciteten.

ABB:s mikronätsanläggning och energilagringssystem på 24,5 MW kommer att möjliggöra tillgång till ström när sol- och vindkällorna inte räcker till på grund av molnighet, att det är vindstilla eller andra faktorer.