Energifonden Sverige- en ny ränteobligationsfond med fokus på alternativa bränsleformer

Foto: Energifonden.

Smart Energy Sweden Group, som i december 2017 noterades på NGM Nordic MTF, har lanserat ränteobligationsfonden Energifonden Sverige, som har teckningstid fram till den 9 mars. Energifonden får sin avkastning genom att investera i nya och etablerade företag inom energisektorn, alltifrån bränslebolag till vindkraftverk och bolag som forskar kring alternativa bränslen.

Text: Annika Wihlborg

Energifonden är ett familjeägt investeringsbolag vars vision är att bli ledande på investeringar i mindre och medelstora nordiska energibolag, både i etablerade och i startupföretag.

–Energifonden har hittills genomfört en större investering som på drygt tre års tid skapat en stor avkastning. Bolaget heter Smart Energy Sweden Group och dess aktie är noterat på NGM Nordic MTF börsen. Smart Energys mål är att bli Sveriges ledande bränsleleverantör med sina enkla och miljövänliga tankstationer. Tanken är att vi genom Energifonden Sverige ska kunna erbjuda en hög fast ränta på spararnas kapital, vi räkna med en årlig ränta på mellan åtta och tio procent, säger Fredrik Johansson, vd på Energifonden Sverige.

Investeringshorisont på mellan tre och fem år

Ett övergripande syfte med Energifonden Sveriges investeringar är att tillvarata marknadspotentialen i de förnybara och alternativa bränsleformerna. Energifonden kommer bland annat att investera i energilogistik, alltså fartyg, tåg, lastbilar och liknande som är associerade till omställningen till förnybar energi.

Energifondens mål är bland annat att investera i minst ett etablerat och ett nyetablerat energibolag under varje kalenderår och att alltid investera med en planerad exit inom tre till fem år efter att investeringen skett. Eftersom fonden har en bred inriktning mot förnybara och alternativa bränsleformer kan den investera i alltifrån vindkraft till förnybara glödlampor. Fokus ligger, enligt Fredrik Johansson, främst på svenska små och medelstora företag som befinner sig i ett uppstartsskede eller som redan har en fungerande verksamhet igång.