Gemensamt ställningstagande om vindkraftstopp i Mjölby

Nyligen har Mjölby kommun och MSE skrivit ett gemensamt ställningstagande gällande vindkraft. Inga nya vindkraftverk kan byggas i kommunen efter ett beslut som Försvarsmakten tog 2010 om ett stoppområde runt Linköping med 40 kilometers radie, vilket täcker in hela kommunen. Då var Mjölby en av landets vindkraftstätaste kommuner, nu halkar kommunen ner rejält på den topplistan, skriver tidningen Östgöta Correspondenten.

Ställningstagandet beror inte enbart på försvarets motvilja mot blinkande vindsnurror, som anses störa flygets övningsverksamhet. Den ekonomiska viljan att bygga nya vindkraftverk har minskat med de senaste årens låga elpris.

– Vi har inte för avsikt att driva denna fråga gentemot försvaret. Just nu är stoppet inget problem. Det här handlar om att vi vill dokumentera vår hållning i den här frågan och föra ner den på pränt, säger Lena Svensk som är vd på Mjölby Svartådalens energi (MSE) till Corren.

MSE har inte gjort några investeringar i vindkraft de senaste åren och har inga avsikter att göra det. I stället har bolaget satsat på investeringar i bioeldad energiproduktion med det nya Kraftvärmeverket i Mjölby, samt förstärkt nät och distributionen av el och fjärrvärme.

Man konstaterar att cirka 15–20 år framåt i tiden kommer många av de befintliga vindkraftverken i kommunen ha tjänat ut och behöver bytas ut. Med den tekniska utveckling som skett sedan 2010 när många av dem byggdes, kommer troligen nästa generations verk att bli högre, ha större diameter på sin svepyta och därmed ge mer effekt.