Sammanfattning av elmarknaden – december 2017

Foto: sxc.hu

En sammanställning av elmarknaden 2017 visar att året var ovanligt blött. Det var också ett rekordår för vindkraften.

Ett blött och milt väder resulterade i sjunkande priser på både spotmarknaden och för terminskontrakten nära i tid.

Spotmarknaden

December var milt och nederbördsrikt vilket pressade de rörliga spotpriserna nedåt. Jämfört med föregående månad sjönk spotpriserna med fem procent. Utöver det gynnsamma vädret var det en hög produktion av både vattenkraft och kärnkraft i Sverige. Detta innebar att spotpriserna i Sverige, bortsett från prisområde 4 (södra Sverige), låg på en nivå under det nordiska systempriset.

Terminsmarknaden

Terminspriserna sjönk något i december månad. Anledningen var det milda och nederbördsrika vädret som höjde nivåerna i vattenmagasinen och därmed förbättrade den hydrologiska balansen. De sjunkande priserna märktes främst på kontrakten närmre i tid. Vid årsskiftet var nordiska hydrobalansen betydligt över det långsiktiga genomsnittet.

Nedgången av terminspriserna dämpades dock av den starka prisutvecklingen på kol och olja i kombination med de ökande priser på utsläppsrätter i slutet på december.  

Det har varit, och är fortfarande, stor efterfrågan på kol i Asien samtidigt som stundande hällregn i regionen kan innebära störningar i kolkraftsproduktionen. Detta är bidragande orsaker till de stigande kolpriserna.

I december ökade även priset på utsläppsrätter med anledning av låga auktionsvolymer i december. Men handeln av utsläppsrätter förväntas öka framöver vilket troligen kommer resultera i sjunkande priser.   

2017 var ett ovanligt vått år, med tolv procent mer nederbörd än normalt. Den rikliga nederbörden resulterade i rejält fyllda vattenmagasin. Från ett underskott av vattenkraft i början på året, till ett överskott i årsslutet. Även kärnkraftsproduktionen var god under 2017.

2017 – Vindkraftens rekordår

Norden har gjort stora satsningar på förnybar energi, där ett stort fokus har legat på utbyggnad av vindkraften. Den stora satsningen har inneburit att vindkraftsproduktionen i Sverige och Danmark idag är fyra gånger så stor som för tio år sedan och gjorde 2017 till ett rekordår för energislaget. Jämfört med 2016 ökade vindkraftsproduktionen med 20 procent 2017. 

Idag står vindkraften för en betydande del av Sveriges och Danmarks energimix.