Detta håller ned kraftpriserna i Norden

Bild: LOS Energy.

 Julen innebar en rejäl påfyllning av snö och regn, vilket förbättrade den hydrologiska balansen avsevärt. Vi har därför börjat det nya året med en extra gynnsam resurssituation, skriver LOS Energy i ett pressmeddelande. 

Sammantaget var fjolåret ett år med historiskt sett måttliga elpriser. Priset hamnade strax över snittet för de senaste fem åren, men markant under snittet för de tio senaste åren. 

Priserna korrelerar inte
I fjol hade Norden stora mängder nederbörd och mycket ny kraftproduktion anlades. På marknaden rådde en måttlig tillväxt i efterfrågan på kraft. Kombinationen av dessa tre faktorer höll priserna nere i Norden. Detta trots att vi såg stigande energipriser i övriga Europa. 

På kraftmarknaden prissätts elen den närmsta tiden något lägre än fjolårets nivå. Blickar vi längre fram i tiden väntas dock svagt stigande elpriser.

In med det gröna
Man förväntar sig att mycket ny kraftproduktion i Norden kommer att prägla marknadspriset under de närmaste åren. Samtidigt ska även gammal kärnkraft och kolkraft fasas ut i Norden och Europa. Tidigare har marknaden använt internationella energipriser för att förutspå elpriset, men med en ökad satsning på förnybar energi och utfasning av fossil energi blir detta allt svårare. Elpriset har i perioder rört sig oberoende av kolpriset och prognoserna för elpriset förväntas därför spreta allt mer framöver.