Svenskt vindkraftsrekord 2017!

Foto: sxc.hu.

2017 innebar ett nytt svenskt vindkraftsrekord. Bland annat tillkom mer förnybar el i det svenska systemet samt att en reaktor stängdes ned. Elpriserna steg jämfört med 2016, skriver tidningen Miljö och Utveckling.  

Sveriges elproduktionen uppgick under året till cirka 159 terawattimmar. Stora delar av del el som producerades i Sverige och Norge, men som inte användes inom det egna landet, exporterades till Finland, Danmark, Litauen och Polen.

– Vindkraften är nu väldigt tydligt vår tredje största elproduktionskälla. Den bidrar starkt till den energi som systemet behöver under ett år. Tillsammans med kvarvarande kärnkraft, vattenkraft och övrig värmekraft – främst biobränslebaserad kraftvärme – har vi fortsatt en elproduktion som ska kunna ge mycket hög leveranssäkerhet. Dessutom med mycket bra klimatprestanda eftersom bara cirka två procent av elen baseras på fossila energikällor, säger Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

Den växande tillgången på elproduktion har också lett till prisnivåer på el som orsakat bristande lönsamhet för äldre kärnkraftverk. Reaktorn i Oskarshamn 1 stängdes för gott i juni 2017.