"Norden först i världen på väg till elproduktion utan CO2- utsläpp"

Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera. Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND

- Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av koldioxid, en nordisk Energiewende, konstaterar Simon-Erik Ollus, direktör med ansvar för handel och optimering av kraftproduktion på Fortum

Enligt Ollus agerar Norden, som har skapat något unikt och regionalt, som om vi idag levde i en nationell helhet.

De nordiska länderna har över huvud taget varit föregångare då det gällt att utveckla elmarknadens strukturer. 

– Vi har en bra bas, men utan en stark nordisk vision och gemensamma målsättningar så kommer den nordiska nyttan att gå förlorad, säger Ollus, till tidningen HBL.

Norden är på god väg mot en kraftproduktion utan koldioxid. Att området har gott om vattenkraft är en god start, men också kärnkraften, vindkraften som stadigt ökar och biokraften innebär att kolkraften inte behövs speciellt länge till.

– Men vi når det här bara om vi fungerar i en regional helhet. Att då till exempel tala om att nationellt lagstifta bort kol är bara populism, den försvinner ändå, säger Ollus.

Fortum både producerar och säljer el i flera nordiska länder, Baltikum och Polen. Det ger Ollus en bred syn på den nordiska marknaden och det ger Fortum ett intresse av att utveckla samarbetet och skapa enhetliga nordiska strukturer.

Källa: HBL