Tyska elproduktionen översteg efterfrågan under julhelgen

En av Tysklands starkaste turbogeneratorer, tillverkad av Siemens. Foto: Siemens, kredit. Kristian Kuhna

Elbolagen i Tyskland hade problem under julhelgen eftersom elproduktionen började överstiga efterfrågan, rapporterar den brittiska tidningen Independent.

Många industrianläggningar och kontor var stängda över julen och därför behövdes det mindre el än vanligt.

Vädret var varmt vilket sänkte efterfrågan ytterligare.

Samtidigt blåste det hårt så vindkraftverken producerade mycket el.

Elpriset på minus - konsumenterna fick betalt för att använda el. Det gick så långt att elpriset hamnade på minus, och elbolagen började betala konsumenterna för att de använde el.

Elbolagen betalade 50 euro per megawattimme för den el konsumenterna använde under julafton, skriver The New York Times. Också på annandag jul gick elpriset över på minus.

Också i Danmark var vindkraftverken effektiva under julen.

Enligt takorganisationen Dansk Energi producerades det 110 procent av det danska elbehovet på julafton.