ABB lanserar fjärrtjänst för vindkraft

Foto: ABB

ABB har just lanserat trådlösa fjärrtjänster som i realtid analyser data från den elektriska drivlinan i vindturbiner. Tjänsten ska hjälpa vindparksoperatörer att öka drifttiden för vindturbinerna, minska kostnaden för drift och underhåll samt minska energiförbrukningen.

Det är realtidsdata från generator, frekvensomriktare och transformator i vindturbiner som analyseras och ligger till grund för den nya fjärrtjänst som ABB släpper.

System för fjärrstyrning ansluter drivlinorna via internet till molnet. Data från sensorer och konverterare monterade på generator och transformator lagras i molnet och analyseras i realtid.

Tjänster innebär att delar i drivlinan övervakas kontinuerligt. Därmed kan vindparksoperatören gå ifrån dagens avhjälpande och förebyggande underhåll till en proaktiv strategi, menar ABB.

– Till att börja med kommer de nya tjänsterna i ABB Ability att vara tillgängliga för turbiner som baseras på ABB-komponenter men framtida releaser kommer att utvidgas till att omfatta teknik även från andra leverantörer, säger Teijo Kärnä på divisionen ABB Robotics and Motion i ett pressmeddelande.

Tills dags dato har ABB levererat över 16 000 vindturbiner världen över.

I en framtida release av den nya tjänsten planerar ABB att erbjuda fjärrassistans dygnet runt samt prediktivt underhåll. Det betyder exempelvis att om en turbin börjar utveckla en defekt upptäcks förändringar i de data som samlas in från turbinen av algoritmerna i ABB Ability och systemet skickar omedelbart en varning till vindparksoperatören, som direkt kan åtgärda problemet både ur ett vindparksperspektiv och enskild defekt turbins perspektiv.