Lapplands Elnät vinner eluppdrag för Markbygden Ett

Bild: Lapplands Elnät.

I och med att Europas största landbaserade vindkraftspark, Markbygden Ett, byggs utanför Piteå  har Lapplands Elnät, dotterbolag till ONE Nordic, med huvudsäte i Jokkmokk vunnit ett uppdrag. Det handlar om att elektrifiera parknätet för det som planeras bli . Ordervärdet för Lapplands Elnät uppgår till dryga 130 miljoner.

Vindkraftsanläggningen kommer byggas i tre etapper och projektet kommer pågå fram till 2020. Lapplands Elnäts uppdrag som underentreprenör till NCC Infrastructure innefattar förläggning och installation av de kablar som ska koppla samman de 179 vindkraftverken i parken och säkra leveranserna ut till elnätet. Med sina 650 megawatt förväntas Markbygden Ett vara den största enskilda landbaserade vindkraftparken i Europa. Vindkraftparken förväntas börja driftsättas under andra halvan av 2018 och vara i full drift i slutet av 2019.

− Det känns riktigt bra att få detta förtroende av NCC Infrastructure. För oss är det här ett utmärkt kvitto på att våra tidigare referenser har skapat ett gott förtroende för Lapplands Elnät inom Vindkraftsbranschen. Historiskt sett är detta det absolut det största enskilda projektet för Lapplands Elnät. Det här ger oss naturligtvis ytterligare möjligheter att rekrytera in fler medarbetare med intresse av att jobba tillsammans med oss i spännande och utvecklande projekt, säger Stefan Helmvall, vd för Lapplands Elnät.