Nu inleds klimatförhandlingarna vid COP23 i Bonn

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nu inleds FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn där Fiji står för ordförandeskapet. Centralt på mötet blir förhandlingar om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet. Sverige driver på för att regelverket ska utformas på ett sätt som bidrar till ett ambitiöst genomförande.  

Regelverket ska bland annat innehålla gemensamt ramverk för uppföljning och redovisning av ländernas klimatåtaganden. En annan viktig del av är den femåriga översynsmekanismen av ländernas åtaganden som ska bidra till höjda ambitioner över tid. En första översyn kommer ske 2020, men Sverige driver på för att flera länder redan nu ska öka sina ambitioner.   

– För att klara Parisavtalets målsättningar måste ambitionen öka kraftigt. Sverige har redan skärpt sina åtaganden och driver på för att fler länder ska göra detsamma, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.  

Havsfrågan är högt prioriterad för ordförandelandet Fiji, som tillsammans med Sverige var värd för FN:s havskonferens i New York tidigare i år. Den globala uppvärmningens inverkan på haven gör Fiji och andra små ö-nationer särskilt utsatta för klimatförändringar.  

– Fiji och Sverige har nära samarbete kring havsfrågor och Sverige stödjer en ökad koppling mellan klimat och hav. Vi vill att havsfrågorna får ökat utrymme och integreras mer inom förhandlingarna, säger Isabella Lövin.  

Klimatförhandlingarna vid COP23 i Bonn pågår mellan den 6-17 november.