Vattenfall expanderar i Storbritannien

Foto: Vattenfall

Genom en nybildad enhet ska Vattenfall äga och driva elnät i Storbritannien - Vattenfall Networks Ltd. Verksamhetsstarten är beräknad till 2018 och innebär en fortsatt satsning på den brittiska elmarknaden där Vattenfall idag är en av landets största vindkraftsproducenter.

Vattenfall Networks fick sitt verksamhetstillstånd från den brittiska energimyndigheten Ofgem 1 november. Tillståndet är det första steget i att etablera nätverksamhet för smarta energilösningar som oberoende elnätsdistributör i Storbritannien.

– Detta är ännu ett viktigt steg för Vattenfall i Storbritannien som är en intressant marknad med goda möjligheter till ytterligare tillväxt för våra klimatsmarta energilösningar. Satsningen är helt i linje med vår övergripande strategi att bli fossilfria inom en generation och samtidigt hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck, säger Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef. Vattenfall Networks har som mål att växa organiskt som en så kallad oberoende nätoperatör, Independent Distribution Network Operator (IDNO). Den nya enheten kommer att anlägga och driva nya anslutningar till det befintliga nätverket i nybyggda bostads-, handels- och industriområden.

– Vattenfall kommer att erbjuda integrerade och klimatsmarta lösningar för brittiska kunder. Vi har stor erfarenhet av elnätsverksamhet, inklusive smarta elmätare, och nu investerar vi också i mikronät och smart gatubelysning. Vi tänker använda vår expertis för att utveckla den brittiska nätverksamheten, säger Annika Viklund, Vattenfalls chef för Business Area Distribution.

Vattenfall Networks Limited är åtskilt från och oberoende av Vattenfalls befintliga försäljnings- och produktionsverksamhet i Storbritannien. Stewart Dawson har rekryterats som vd för den nya enheten. Han har 30 års erfarenhet av att leda både reglerade och privata nätverksamheter i Storbritannien.

 

Förra sommaren förvärvade Vattenfall det oberoende elförsäljningsföretaget iSupply Energy och inledde en ny B2B-inriktad elförsäljningssatsning.