Koldioxidhalten högst idag på miljontals år

Koldioxidnivåerna i atmosfären nådde 403,3 ppm -miljondelar- under 2016, en ökning från 400 ppm året innan. Det är en 50 procent snabbare ökning än genomsnittet från senaste decenniet. Foto: Pixabay, kredit: Sm-ekb2005

Halterna av koldioxid i atmosfären ökade med rekordfart under 2016, konstaterar Meteorologiska världsorganisationen i en rapport.

Nuvarande koldioxidhalter har enligt FN-organisationen inte setts på miljontals år, och kan medföra stigande havsnivåer på 20 meter och en global temperaturhöjning på tre grader.

– Dagens koldioxidnivåer överträffar de naturliga variationer som setts under hundratusentals år, heter det i rapporten.

Senast halterna var så höga var för 3–5 miljoner år sedan, enligt mätningar som gjorts i luftbubblor i Antarktis urgamla isar. På den tiden var jordens temperatur 2–3 grader varmare än i dag, vilket medförde smältande isar och havsnivåer på 10-20 meter högre än i dag, enligt rapporten.