Tyskland missar sitt klimatmål för 2020

Brunkolsdagbrott och kolkraftverk i tyska Nochten. Foto: Wikipedia, kredit: gbohne

Tyskland hade för avsikt att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent fram till år 2020. Men enligt ett nytt meddelande från Tysklands federala miljöministerium (UBA) kommer detta sannolikt inte att uppnås.

Den tyska regeringen strävar fortfarande efter att minska klimatskadliga utsläpp 40 procent under 1990-års nivå. Men enligt interna beräkningar som nyligen skickades till tidningen Süddeutsche Zeitung (SZ) ser det ut som om landets kolkraftsverk och smutsiga diesel kommer att förstöra regeringens ambitiösa planer.

För bara ett år sedan hade den tyska regeringen förutspått att 2020- målet skulle kunna uppnås. Men i maj, när regeringen var tvungen att skicka uppdaterad data till Bryssel, uppgick siffran till högst 35,7 procent. Och även den här siffran visar sig nu vara för optimistisk, säger SZ.

Beräkningar har visat att klyftan mellan målet och det troliga resultatet blir mycket större än väntat.

I papperet står det också att misslyckandet av att nå målet skulle vara ett stort bakslag för Tyskland, eftersom det skulle vara "katastrofalt" för landets rykte över hela världen som en pionjär för klimatskydd. Regeringens tjänstemän har varnat för internationell irritation.

Andelen förnybara energikällor har emellertid stigit stadigt de senaste åren. Men samtidigt har kolkraftverk i Tyskland fortsatt producera el bara för export, vilket har resulterat i ytterligare tio miljoner ton växthusgasutsläpp.

- Vi uppnår inte våra klimatskyddsmål enbart genom att utöka förnybara energikällor, säger miljösekreterare Jochen Flasbarth.

- Därför måste vi också fasa ut kolkraften steg för steg, säger Flasbarth.

Myndigheterna säger också att en kraftig ökning av dieselförsäljning indikerar "högre än förväntad lastbilprestanda" och en ökad användning av små lastbilar och bilar, sannolikt på grund av låga bränslepriser.

I mars publicerade federala miljöbyrån siffror som visade att koldioxidutsläppen i Tyskland hade ökat under 2016, främst på grund av ökad trafik. Detta var också slutsatsen av en studie som beställts av de gröna och som genomfördes av Arepo Consult, ett konsultföretag som specialiserat sig på klimatpolitik.

 

Källa: Süddeutsche Zeitung (SZ)