Vattenfall inviger vindkraftpark i södra Wales

Bild: Vattenfall.

Nu invigs Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark, Pen y Cymoedd i södra Wales. Genom att samlokalisera produktion av förnybar energi med lagringsmöjligheter siktar Vattenfall mot omställningen till ett nytt energisystem.

Pen y Cymoedd är Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark och 188 000 hushåll har sedan en tid kunnat ta del av förnybar el producerad där. När lagringskapacitet i form av batterier installeras så kommer Pen y Cymoedd att vara den största kommersiella vindkraftparken i världen som kan lagra den energi som produceras.

Vid invigningen underströk Vattenfalls VD Magnus Hall betydelsen av att ha produktion och lagring vid samma vindkraftpark: 

-Vi vill fortsätta att växa inom förnybar energi och siktar på att vara helt fossilfria inom en generation. I och med Pen y Cymmoed och de framtida möjligheterna att lagra energi fortsätter vi att ställa om vår energiproduktion och att hitta nya och innovativa sätt att hjälpa vår omvärld att bli klimatsmarta.

Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet och för investeringar på SEK 50 miljarder de kommande fem åren, poängterade Pen y Cymoedds betydelse för Vattenfalls vindkraftstrategi: 

-Dagens invigning av vindkraftparken Pen y Cymmoed befäster ett viktigt steg för oss. Att vi så snabbt kunnat färdigställa vår största vindkraftpark på land visar att vi är helt i linje med vårt ambitiösa mål för Vattenfalls vindkraft. Vi är stolta över att Pen y Comedy kommer att förse motsvarande 15 procent av hushållen i Wales med förnybar energi som faktiskt produceras i Wales. Nu ser vi fram emot att förse Pen y Cymoedd med batterier för lagringskapacitet så att vi stötta när förnybar energi integreras i det nationella nätet.

I mars skrev Vattenfall och BMW Group ett avtal om leverans av upp till 1 000 litium-ion-batterier i år. Batterierna, som har en kapacitet på vardera 33 kilowattimmar (kWh) kommer att installeras under sista kvartalet i år.

Fakta:

Antal turbiner: 76

Turbineffekt: 3 MW

Installerad effekt: 228MW

Energi till 188 000 hem (4 000 kWh/år)

Total vägsträckning I parken: 80km

Total längd kablar i parken: 80km