Elcykeln får bilister att börja cykla till och från jobbet

I Vietnam blir elcyklarna allt populärare. foto: Wikipedia.

Elcykeln lockar personer som tar sig till jobbet med bil eller kollektivtrafik att byta transportmedel. Det visar den största undersökningen om elcyklar som gjorts i Sverige. Det är Elcykelvaruhuset som har gjort den bland sina kunder.

– Vi ser en kraftig försäljningsökning av elcyklar och ser hur regeringens föreslagna premie för att köpa en elcykel kommer att förstärka den trenden. En premie vid köp av elcykel är det bästa sättet för att få bilister att övergå till ett aktivt transportslag, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling.

Elcykelvaruhuset skickade i våras ut en förfråga via marknadsföretaget Smartson till personer som var intresserade av att köpa en elcykel av Elcykelvaruhusets egna märke Lifebike till halva priset. Motprestationen var att efter en månad svara på en enkät om hur man använder sin nya elcykel. 3 025 personer visade intresse och av dem fick 338 personer runt om i landet möjlighet att köpa en cykel.

– Undersökningen visar att de flesta som köpte en elcykel via detta erbjudande gjorde det för att ersätta bilen och kollektivtrafiken för resan till och från jobbet. På så sätt förstärker svaren min erfarenhet av tio års försäljning av elcyklar som visar på samma sak. Elcykeln tillsammans med bra cykelbanor kan verkligen göra skillnad när det handlar om våra resvanor, säger Mikael Klingberg.

61 procent av de svarande elcykelköparna uppger att de använder elcykeln för att pendla till och från jobbet. 13 respektive tolv procent uppger att de använder elcykeln för helgutflykter och nöjen respektive för att utföra ärenden såsom att handla.

Innan man började använda sin elcykel uppger 53 procent av köparna att de oftast körde bil och 24 procent att de åkte med kollektivtrafiken. Så gott som alla anser att elcykeln ersätter en del av de resor som de tidigare gjort med andra transportmedel. 61 procent av elcykelköparna anger att elcykeln ersätter bilresor. 35 procent uppger att den ersätter kollektivtrafikresor.

De tre vanligaste orsakerna till att man vill elcykla är för att man vill cykla utan att bli svettig (24 procent), för att det är miljövänligt (22 procent) och för att det är kul (22 procent).

Samtidigt uppger de som svarat på undersökningen att de sparar tid. Det vanligaste är en tidsbesparing på mellan 20 och 40 per dag jämfört med sina tidigare resvanor.

Källa: