Havsbaserad turbinkapacitet förväntas öka femfaldigt fram till 2025

Produktion av havsbaserade vindkraftverk vid Nordsjökusten. Foto: Laborratte, CC0 Public Domain

Den installerade vindkraftenergikapaciteten i världen beräknas uppgå till 71 gigawatt år 2025, vilket skulle bli en femfaldig ökning jämfört med de 14,7 gigawatt som var installerade globalt i slutet av juni 2017.

Allt tyder på att tillväxten av havsbaserade vindkraftverk kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Det visar beräkningar i en rapport från Bloomberg News Energy Finance (BNEF). Framförallt anses den prognostiserade tillväxten bero på fallande priser på vindkraft på grund av ökad användning av större och mer effektiva vindkraftverk.

- Snabbt fallande energipriser har under de senaste 18 månaderna fört fram havsbaserad vindkraft från en nischsektor till en mer dominerande ställning inom den förnybara energisektorn, säger David Hostert, vindkraftchef på BNEF, rapporterar Bloomberg News .

Det enskilt största bidraget till tillväxten har, enligt rapporten, utförts av Kina, som förväntas ha en total kapacitet på 21,5 gigawatt år 2025. Detta motsvarar ungefär en tredjedel av den totala installerade kapaciteten på världsmarknaden.

Företaget Semco räknar med en betydande kapacitetsuppgång från och med nästa år. Kina har bara i år installerat 1,6 gigawatt ny vindkraftkapacitet. Än så länge är Storbritannien marknadsledande inom havsbaserad vindkraft med en installerad kapacitet på 5,4 gigawatt, följt av Tyskland med en kapacitet på 4,1 gigawatt, med Kina på tredje plats.

Källa: Bloomberg