Digital Energy upplyser om optimering av energidata på Hannovermässan

Besökare och utställare från de energiintensiva industrisegmenten kan idag informera sig på Hannovermässan om optimering av energidata, om nya regleringar och eventuellt ökande energikostnader. Foto: Siemens
Intresserade besökare samlas vid Digital Energy-sektionen. Foto: Hannovermässan
Presskonferens om energidigitalisering. Foto: Hannovermässan

En ny specialutställning Digital Energy - Energy Management för industrimiljö på årets Hannovermässa kombinerar ett utställningsområde och användarforum med fokus på lösningar för mätning, visualisering, analys och optimering av energidata.

Begrepp, som ISO 50001, DIN EN 16247-1, EMAS – innebär att många tillverkningsföretag står idag inför nya utmaningar.

Utöver ISO 50001-certifieringsverksamhet kommer mätning och nätverksanläggning och byggnadens energidata, samt smarta belysningskoncept och byggkontrolltjänster att belysas grundligt.

För första gången kommer besökare och utställare från de energiintensiva industrisegmenten att kunna informera sig på Hannovermässan om nya regleringar och om eventuellt ökande energikostnader. Introduktionen ska bidra till optimering av företagens energihanteringssystem.

Den nya utställningen Digital Energy, som är en del av Hannovermässans stora Energy sektion, torde vara speciellt intressant för operatörer av industrianläggningar och byggnader, anläggningsingenjörer och chefer, arkitekter, tekniska anläggningschefer och energirevisorer.

Rättsliga skyldigheter avseende energirevisioner, stigande kostnader och möjligheterna till skattemedgivanden och statliga bidrag ökar intresset för varierande energihushållningssystem, särskilt inom energiintensiva sektorer som massaindustri, stål- och livsmedelsproduktion, metallbearbetning och gruvdrift. Energiflöden inom tillverkning och produktion och tillhörande infrastruktur kan dock optimeras endast genom effektiv upphandling och analys av relevanta data.

Här kommer den nya specialutställningen och dess presentation "Digital Energy" in i bilden. Inbäddad i världens ledande industriteknikshow, kommer specialutställningen att erbjuda lösningar för mätning, visualisering och analys av energidata parallellt med produktionsdata och för optimering av industriell energibalans.

Det betyder också att sektionen Digital Energy ligger i anslutning till branschmässan utställning Industrial Automation, eftersom många lösningar som utvecklats för Industri 4.0, appliceras allt oftare inom energihantering.